• test

Certyfikaty

Skorzystaj z pomocy rzetelnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego

 

Kilka słów o mnie:

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rzeczoznawstwa samochodowego. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego PZM.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wycen pojazdów, sporządzaniu dokumentacji technicznej oraz prowadzeniu doradztwa transportowego. Do każdego zlecenia podchodzę w sposób indywidualny, dbając o każdy nawet najmniejszy szczegół. Usługi wykonuję rzetelnie i terminowo. Moim celem jest zapewnienie usług na najwyższym poziomie! Za wykonane usługi wystawiam rachunek.

 

Posiadam:

✎Certyfikaty – Rzeczoznawcy samochodowego wydane przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej – TÜVPOL Sp. z o.o.
✎Wpis na listę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr RS 001432.
✎Specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na stanowisku Inspektora Transportu Drogowego.

Ukończyłem:

✎Szkolenie specjalistyczne z zakresu kosztorysowania napraw i wyceny samochodów.

 Anwalt im Büro

Rzeczoznawca samochodowy

Rzeczoznawca samochodowy jest specjalistą z zakresu techniki samochodowej. Do jego zadań i obowiązków należy wydawanie opinii z zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach samochodowych.
Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art.79a, rzeczoznawcą samochodowym może zostać osoba która:

✔ Posiada wyższe wykształcenie oraz 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją.
✔ Posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C.
✔ Nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
✔ Posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.
✔ Została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

 

Logo